[ZAPOWIEDŹ] Seria "Edukacja domowa" Katarzyny Trojańskiej

15.11.2019

"Edukacja domowa" to seria książek edukacyjnych autorstwa Katarzyny Trojańskiej - terapeuty pedagogicznego, neuropedagoga i glottodydaktyka.

„Edukacja domowa” to seria książeczek edukacyjnych przygotowanych z myślą o dzieciach w wieku 0–9 lat. Wspierają one holistyczny rozwój dziecka poprzez wspólną, rodzinną zabawę. Mogą być również wykorzystane przez nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej jako materiały wspomagające realizację treści podstawy programowej oraz przez rodziców i edukatorów pracujących z dziećmi poza systemem edukacji.

„Matematyka i...” to pierwsze pozycje tej serii. Dziewięć książeczek, dla dzieci w określonych przedziałach wiekowych, które poprzez zabawy manipulacyjne, ruchowe, sensoryczne wspomagają rozwój kompetencji matematycznych w sposób dostosowany do możliwości dziecka na danym etapie rozwoju. Proponowane w książeczkach zabawy i zadania dotyczą realiów bliskich dziecku i odwołują się do otaczającego je świata. Umożliwiają nie tylko rozwój umiejętności matematycznych, lecz także holistyczną edukację – łączą matematykę z innymi dziedzinami wiedzy i życia, tak jak ma to miejsce w realnym świecie. Taka forma przyjaznej edukacji poprzez zabawę pozwoli młodszym dzieciom rozwinąć umiejętności stanowiące podstawę do dalszej nauki matematyki na poziomie szkolnym. Dla starszych dzieci stanowić będzie doskonałe uzupełnienie i wsparcie w realizacji treści szkolnej podstawy programowej. Książeczki zostały przygotowane w taki sposób, aby nawet starsze dzieci mogły z powodzeniem i radością korzystać z zabaw ruchowych czy gier umieszczonych w książeczkach dla dzieci młodszych, w grupach wiekowych 0–3, 3–6 oraz 6–9 lat, oraz aby dzieci o szybszym tempie rozwoju mogły korzystać z książeczek dla dzieci starszych.

Książki „Matematyka i…” pojawią się w połowie stycznia, a zamówić można je już dzisiaj na swiatksiazki.pl.

To sześć książek w cenie 12,99 zł i trzy w cenie 24,99 zł (twarde strony).

 

Przejdź do swiatksiazki.pl

 

Katarzyna Trojańska – terapeuta pedagogiczny, neuropedagog, glottodydaktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z uczniami. Autorka licznych innowacji pedagogicznych, m.in. „Edukacja skrojona na miarę” oraz „Poziomowe nauczanie matematyki”. Współautorka „STEAM-owych lekcji”, pierwszej w Europie książki poświęconej edukacji w nurcie STEAM integrującej różne dziedziny wiedzy. Założycielka i nauczycielka Extra Klasy – szkoły otwartej dla uczniów w edukacji domowej, przekształconej od września 2019 r. w Szkołę Otwartą i Liceum Otwarte. Autorka koncepcji Edukacji Otwartej. Matematyk z pasji, prowadzący indywidualne i grupowe lekcje matematyki poza systemem szkolnym. Organizatorka szkoleń, wykładów i warsztatów w zakresie neurodydaktyki, glottodydaktyki, STEAM-owej edukacji, a także nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, doradca metodyczny, trener edukacyjny i neuroterapeuta. Propagatorka empatycznej, otwartej edukacji budującej dziecięce poczucie wartości i wspierającej rozwój talentów. 

powrót

Znajdź nas na: